Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu august, 2020

Boží dôkaz

Obraz
Dokazovanie je súčasťou každodenného života. Nestačí len chlapské slovo, očakávame i dôkaz pravosti tvrdenia. Ak ho nedostávame, prichádzajú pochybnosti a overovanie. Otvoríme si aspoň internetový prehliadač a hľadáme na tomto zdroji informácii, či tvrdenie je pravdivé. Úryvok dnešnej nedele nás vovádza do udalosti, ktorá sa odohráva na Galilejskom jazere. Učeníci majú za úlohu prepraviť sa na druhý breh, aby sa tam stretli s Ježišom. Ten im prichádza v ústrety kráčajúc po vodnej hladine. Napriek jeho ujisťujúcim slovám: "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!", premáha ich strach z možnej mátohy. A Šimon Peter žiada dôkaz: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode."
Viditeľné znamenie Božej prítomnosti, ktoré môže Peter zažiť na vlastnej koži. Napriek tomu nestačí Božia moc. Je potrebná i ľudská spolupráca, ktorá je často hatená strachom, chýbajúcim nadšením či dokonca lenivosťou. V Šimonovom prípade je to strach.  
Je zrejmé, že prítomnosť Boha v život…

Dôležitosť viery

Obraz
Svet je krásnym priestorom, do ktorého sme boli vložení. Má všetky možnosti, aby sa v ňom človek mohol zdokonaľovať, vytvárať istý priestor spolunažívania a umožniť každému prežívať šťastie. Predsa je v ňom mnoho neporiadku a nedokonalosti. Dokonca i tí, ktorí by tomu chceli napomôcť, to nedokážu. V dnešnom úryvku prichádza ku Kristovi istý človek. Na kolenách ho prosí: "Pane, zmiluj sa nad mojím synom… Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.” Dôvodom, prečo ho učeníci nedokázali uzdraviť bola ich “malá viera”. 
Pri týchto slovách si uvedomujem, ako ku všetkým naším snahám o dobro je potrebné dodať čosi. Nestačí mať dobrý úmysel, rozhodnúť sa pre dobré konanie, je potrebné mať i "vieru ako horčičné zrnko”, aby sme menili svet k lepšiemu. Teda, aby sme budovali Božie kráľovstvo.

Mt 17,14-20: K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vod…

Myšlienky

Obraz
Naše myšlienky formujú naše skutky, slová alebo rozhodnutia. To, čo nesieme v sebe sa prejavuje v každodennom konaní. Ak rozmýšľame kreatívne nad dobrom, tak sme pripravení konať dobro. Ak naše srdce a myseľ sú zahltené hnevom či pomstou, ono sa to prejaví i v maličnostiach. Dnešný úryvok nás pozýva k prijatiu perspektívy nasledovania. Ježiš je jasný: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma." Ide o podstatu učeníctva, ktoré spočíva v imitácii majstra, učiteľa. A Ježiš nám ukázal cestu obety. Cestu života pre blížneho, pre Božie kráľovstvo, pre Boha.
Ak náš pohľad spočinie na Kristovi, dokážeme kráčať v jeho šľapajách. A ak nesieme v sebe Boha a jeho milosť, ona sa prejaví v našich postojoch. Preto skúmajme náš pohľad a naše myšlienky. Aby to bol Kristus a jeho slová, ktoré formujú naše priority a udávajú smer nášmu životu.

Mt 16,24-28: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. …

Objaviť seba

Obraz
So skupinkou mladých som vystupoval na Roháčsky hrebeň cestičkou, ktorá nás doviedla na jedno miesto s nádherným výhľadom. Na jednej strane sa rozprestierali hory a na druhej mesto a polia. Nad nami bola nádherná modrá obloha s niekoľkými mráčikmi. Jedna dievčina v istom okamihu zdvihne ruky a hovorí: "Waw, tu sa môžem dotknúť neba!" Toto je jedna z momentov, v ktorých objavíte dôstojnosť človeka.
Dnešný úryvok začína s konštatovaním: "Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch". Privádza ich na miesto, kde sú ochotní urobiť nezvyčajné kroky - tak ako to dievča, ktorá sa chce dotknúť neba. Peter chce urobiť "tri stánky". Rýchlo si uvedomíme, že nie Ježiš potrebuje túto zmenu. Sú to samotní učeníci, ktorí potrebujú túto skúsenosť.
Dôležitý moment - dokonca nevyhnutný - pre všetkých učeníkov. Ide o moment ústrania a ticha. Modlitba, ktorá pomáha objaviť vlastnú tvár. Stojac zoči voči osláveného Krista, aj tvár učeníka ve…

Modlitba matky

Obraz
Pred časom prišla ku mne jedna matka a pýtala sa ma: "Čo mám urobiť pre svojho syna? Viem, že je dospelý, ale myslím, že ide nesprávnym smerom." Bola to pre mňa ťažká otázka, pretože som o jej synovi som nič nevedel. V týchto situáciách zvykneme povedať: "Modlite sa za neho!” Znie to povrchne, ale nie je. Modlitba za niekoho znamená spojivko medzi Božou a ľudskou vôľou.
Dnešné evanjelium nám ponúka skvelý príklad. Kanaánska žena prosí za svoju dcéru: "Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch." Je to modlitba, v ktorej vyjadruje dôveru v Božiu pomoc. Ale na druhej strane prejavuje lásku k svojej dcére. Jej život sa pohybuje medzi Božou vôľou a láskou k svojej dcére. V jej modlitbe vidíme dva atribúty: odvahu a trpezlivosť. Odvaha ju oslobodzuje od strachu z Božej vôle, Božieho ticha a Božieho odmietnutia. A jej dcére slobodu od démona. Toto všetko je možné kvôli trpezlivosti vo viere. V trpezlivosti, ktorá umožňuje, aby jej modlitba…

Nenechá v štichu

Obraz
Nie len politici nám sľubujú istoty. Ale aj samotný človek si ich sám zabezpečuje. Pohľad do neistej a rýchlo meniacej sa budúcnosti nás neustále zapĺňa túžbou po akých-takých oporných bodoch. Je zaujímavé sledovať: Načo sa spolieha človek? Čo sa stáva jeho oporným bodom? Evanjelium nám ponúka Božiu perspektívu na túto skutočnosť.
Kráčať po vode je proti zákonom prírody. Je super hľadieť na Petra, pre ktorého pozvanie (ešte lepšie nariadenie: „Poď!“) od Ježiša je omnoho viac ako poznanie prírodných zákonov a ich garancie. Peter stojí pevne na nohách pokiaľ drží svoj pohľad na Kristovi. Teda pokiaľ je Kristus jeho istotou. V momente, keď jeho pozornosť je obrátená na fúkajúci vietor, začína sa potápať.
V Petrovi je znázornená celá Cirkev i jednotliví kresťania. Novosť, ktorú prinášame do sveta je Kristus Pán. Nič iné mimo neho. Vernosť v jeho vôľu kresťana môže odviesť ďaleko do sveta, ďaleko od rodiny, ďaleko od pôvodnej kultúry, ďaleko od vlastných priateľov. Ale vždy je nebezpečenstvo…

Stretnutie s Kristom

Obraz
Blažený človek, ktorý vie vnímať Božiu prítomnosť v dejinách ľudstva i v histórii jednotlivca. Ak vie odhaliť tie neviditeľné stopy Božej milosti a darov. Pre toho človeka sa prítomný okamih stretnutia stáva silným a nevšedným darom, ktorý ho pretvára a vnáša radosť.
Správy o dianí okolo Ježiša sa dostávajú i k Herodesovi. Ten ho spája so svojím rozhodnutím nad Jánom Krstiteľom, ktorého "vrhol do väzenia” a následne "dal vo väzení sťať”. Paradoxne, postoj Herodesa je o krok ďalej, ako predstava obyvateľov Nazaretu, o ktorých sme čítali včera. Títo v ňom vidia čiste ľudskú dimenziu, pričom Herodes aj tú nadprirodzenú.
Ježiš nie je obyčajný rabi, buditeľ národa či prorok. Ale zostane taký v očiach tých, ktorí odmietnu jeho božstvo. Tých, ktorým chýba pohľad viery, aby videli v ňom prichádzajúceho Boha. Bol to Ján Krstiteľ, ktorý po Márii v ňom rozpoznáva Božieho Syna, Mesiáša. Obom toto poznanie zmenilo životy a sami prežívajú radosť z tohto poznania. Naopak Herodes i Nazaretčan…