Márniví v Zákone či láske?

Farizeji boli obdivovaní Izraelským národom pre ich zbožnosť a horlivosť. Zvlášť pre ich hlboké zanietenie v dodržiavaní Zákona. Dodržiavali i nariadenia o platení desiatkov zo všetkého, čo sa im urodilo alebo získali. I takých plodín ako je mäta, kôpor či rasca.

Ježiš, vidiac ich márnivé nadšenie pre jednotlivé nariadenia, chce upriamiť ich pozornosť na podstatnejšie skutočnosti. V prežívaní vzťahu k Bohu sú dôležitejšie spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Ak chýbajú, dodržiavanie Zákona sa stáva obyčajným preciedzaním komára a prehĺtaním ťavy. Skutky, ktoré nemajú žiaden význam z pohľadu Božieho kráľovstva.

Každý učeník, ktorý prijal vieru je volaný v prvom rade objaviť podstatu viery. Ona má svoj zmysel v konkrétnom prežívaním spravodlivosti, milosrdenstva a vernosti. Ježišove slová priviedli práve svätého Augustína k výzve: “Miluj a rob čo chceš!” Pretože láska je zhrnutím týchto troch rozmerov jednej viery. Buďme márniví v láske a nie v Zákone.


Mt 23,23-26: Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná