Nájsť život

V živote človeka, ak nechce lavírovať v prázdnote, musia byť silné momenty rozhodnutia. Ide o jeden či dva body, v ktorých si vyberá cestu po ktorej chce kráčať.

Ten je prítomné aj v dnešných dvoch čítaniach. Či už Mojžišova výzva: "Hľa, dnes ti predkladám život a šťastie i smrť a nešťastie." Alebo tá Ježišova: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba..."

Pripomínajú nám, že naše rozhodnutie inšpirované a osvetľované Božím Slovom so sebou prinášajú Božie požehnanie a záchrana život. Prijať a žiť Božie slovo znamená kráčať s Bohom a to je spojené aj s cestou kríža.

Kráčať cestou k Kristom, pri ktorej zdieľame s ním každodenný kríž, nestrácame život. Práve naopak, pri ňom, ktorý je Život, nachádzame život. Nachádzame svoju dušu, teda ten Boží dych, ktorý Boh vdýchol do nás.


Lk 9,22-25: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná