Nesúďte!

V dnešnom evanjeliu prichádza dôležitá výzva. Ježiš vyzýva svojich učeníkov: "Nesúďte!" Zároveň dodáva rabínsku múdrosť: "akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám..."

Súdiť v tomto slova zmysle znamená posudzovať udalosti života podľa dvoch princípov, ktoré presahujú ľudský život: dobra a zla! Ľudský úsudok je obmedzený v poznaní. Žiaden človek nepozná srdce toho druhého. A nepozná ani objektívne zlo a dobro.

Problém nášho posudzovania tkvie ešte v jednej veci - tým najčastejšie ospravedlňujeme seba samých. Na rozdiel do Pána, ktorý jedine pozná úmysly srdca a pozná pravdu o človeku. Paradoxne, ten je nesmierne a bezhraničné milosrdenstvo.

Objavme vo svojom živote tento postoj, ktorý nás privedie k pokore modliť sa slová z Modlitba Pána: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom.


Mt 7,1-5: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ – a ty máš v oku brvno?!
Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná