Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu apríl, 2022

V centre pozornosti je Ježiš

Obraz
V jednej starobylej homílii, ktorá nesie názov "Chudák Judáš, môj brat", kňaz sa zamýšľal nad konaním Judáša. V duchu Evanjelistov, ktorí neskúmajú dôvod Judášovej zrady, povie: "Čo mu prechádzalo hlavou, keď sa rozhodoval zradiť Ježiša, neviem!" A nie je to ani podstatné, vysvetľuje nám dnešný úryvok. Evanjelista Ján nás vyzýva hľadieť na Krista a jeho postoj voči Judášovi. Nie na Judáša. Ten, napriek zrade, zostáva v jeho očiach jeden z Dvanástich; jeden z tých, ktorých si on sám vyvolil, pretože ich miloval a stále miluje. Zohýna sa k nim a slúži umývaním nôh či namočeným kúskom chleba. Zároveň mu hovorí: "Čo chceš urobiť, urob čo najskôr." Nejde o schválenie, ani výzva k činnosti. Evanjelista Ján je hlbší vo svojom posolstve. Týmito slovami pripomína slobodu a lásku, s ktorou Ježiš pretvára Judášovu zradu na obetu vlastného života. Zároveň sa realizuje predstava niektorých, ktorí si mysleli, že "Ježiš mu povedal: Nakúp čo budeme potrebovať na svia