Z Matúšovho ev.

Archív zamyslení nad úryvkami z Evanjelia podľa Matúša


Mt 5,33-37: Kultúra viery;
Mt 5,38-42:: Spravodlivosť;
Mt 5,43-48: Ten druhý;
Mt 6,1-6.16-18: Hovoriace srdce;
Mt 6,7-15: Modlitba srdca;
Mt 9,36-10,8: Cesta k radosti;

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!