Túžba a jej naplnenie

Sme zvyknutí rozlišovať medzi túžbou a činom. Nestačí túžba, aby bol človek súdený či dokonca odsúdený. Na druhej strane sú to túžby, ktoré vzbudzujú životnú energiu, ktorá sa potom mení na skutky. Je možné pripomenúť slová anglického spisovateľa Samuela Butlera z 19. storočia: "Existuje ešte jedna márnivejšia skutočnosť ako sú márnivé túžby: neprítomnosť túžob".

Ježiš svoju Reč na vrchu začína menovaním tzv. Blahoslavenstiev, v ktorých čítame: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.” A v tej istej reči, v dnešnom úryvku, varuje svojich učeníkov: "Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci". Nehovorí o akomsi jednoduchom pohľade, ale o rozhodnutí prijať a vzbudzovať túto túžbu vo vlastnom srdci. Situácia, v ktorej je túžba neustále živená a stáva sa skrytým úmyslom, ťažko odstrániteľným.

Človek potrebuje túžby. Libanonský básnik a filozof Chalíl Džibrán napísal: "Túžba je polovica života. ľahostajnosť je polovica smrti.“ Dôležité je však, aké túžby v sebe nechávame dozrievať. Ježiš pozýva k formovaniu slobodného srdca. Stav, v ktorom dozrievajú tie najkrajšie túžby ľudskej prirodzenosti. V prvom rade kreatívne túžby, ktoré sú schopné pretransformovať sa na pravú lásku k druhým. Stav, v ktorom je učeník schopný vidieť Boha, pretože Boh je láska. 


Mt 5,27-32: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk