Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu január, 2023

Vyháňajúca sila

Obraz
V dnešnom úryvku z evanjelia, Ježiš vyháňa nečistého ducha z muža v kafarnaumskej synagóge. A chce vykonať rovnakú očistnú operáciu v našich životoch. Boh od začiatku zamýšľal, aby naše srdcia boli chrámom jeho prítomnosti. Kristus preto prichádza do nášho sveta. Čo nájde ? Zisťuje, že chrám nášho srdca je naplnený všelijakými vecami, ktoré nie sú božskou silou. Peniaze, svetský úspech, neúcta k druhým, sex – nech je to čokoľvek, zaujalo to miesto, ktoré právom patrí Bohu. Preto, keď Kristus príde do vášho života, bude mať vždy očistnú úlohu. Fulton J. Sheen raz hovoril o „ vyháňajúcej sile “ Krista. Keď ho umiestnite do stredu svojej duše, vyženie všetky veci, ktoré do tohto stredu nepatria, a prinúti ich nájsť si svoje správne miesto. A tak Ježiš, nenásilný bojovník či Božia myseľ, teraz prichádza do našich sŕdc, keď ho pozývame prostredníctvom obrátenia. A bude mať túto očistnú moc . Otázkou je, či chceme sa zbaviť všetkých "suvenírov", ktoré nepatria do nášho srdca. Mk