Vyháňajúca sila

V dnešnom úryvku z evanjelia, Ježiš vyháňa nečistého ducha z muža v kafarnaumskej synagóge. A chce vykonať rovnakú očistnú operáciu v našich životoch. Boh od začiatku zamýšľal, aby naše srdcia boli chrámom jeho prítomnosti.

Kristus preto prichádza do nášho sveta. Čo nájde? Zisťuje, že chrám nášho srdca je naplnený všelijakými vecami, ktoré nie sú božskou silou. Peniaze, svetský úspech, neúcta k druhým, sex – nech je to čokoľvek, zaujalo to miesto, ktoré právom patrí Bohu.

Preto, keď Kristus príde do vášho života, bude mať vždy očistnú úlohu. Fulton J. Sheen raz hovoril o „vyháňajúcej sile“ Krista. Keď ho umiestnite do stredu svojej duše, vyženie všetky veci, ktoré do tohto stredu nepatria, a prinúti ich nájsť si svoje správne miesto.

A tak Ježiš, nenásilný bojovník či Božia myseľ, teraz prichádza do našich sŕdc, keď ho pozývame prostredníctvom obrátenia. A bude mať túto očistnú moc. Otázkou je, či chceme sa zbaviť všetkých "suvenírov", ktoré nepatria do nášho srdca.Mk 1,21-28: V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.
Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná