Opravdivý prorok

Slávnosť narodenia Jána Krstiteľa je starobylá slávnosť. Zvláštnosťou je aj to, že Ján je jediný svätý (okrem Panny Márie), ktorého slávime nie len narodenie sa pre večný život, ale aj pre ten časný.

Všetci štyria Evanjelisti poukazujú, že jeho narodenie má zvláštny význam pre dejiny spásy. Dokonca evanjelista Lukáš vykresľuje ako sa to udialo. Boh zhliadne na Zachariáša a Alžbetu, ktorá bola sterilná.

Na viacerých miestach Sväté písmo dáva jasne najavo, že nič nemôže Boha podmieňovať, aby naplnil svoje prisľúbenia. Zároveň nenecháva človeku priestor, aby si prisvojil Božie dielo.

Pri narodení, po intervencii Zachariáša - ktorý už počúva Boha - mu dávajú meno Ján - teda Boh dáva milosrdenstvo! Teda, Boh je láska, ktorá ide za hranice spravodlivosti, t.j. láska bez hraníc.

To, čo je zaujímavé, že príbuzní sú naplnení radosťou. Aj Zachariášovi sa rozväzujú ústa, aby chválil Boha. Na margo jeho mlčania: čo by asi narozprával, ak by nemal zviazané ústa mlčaním?

Tak prichádza na svet prorok, ktorý je najväčší z tých, ktorí sa narodili zo ženy. Tak o ňom povie sám Ježiš. A je to sám Duch Boží, ktorý ho sprevádza v plnení tejto úlohy.

A tak v Jánovi Krstiteľovi máme vzor človeka, ktorý dokázal rozpoznať a ohlásiť Pánovo milosrdenstvo. Aj za cenu vlastného života. Dokážeme to aj my? Možno práve to potrebujú počuť naše generácie, ktoré sa spoliehajú len na vlastné sily.


Lk 1,57-66: Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.
Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“
Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“
Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili.
Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.
Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk