Modlitba srdca

Rímsky politik a autor niekoľkých literárnych diel Marcus Porcius Cato napísal, že: “Ľudský život je ako železo. Keď ho používaš, opotrebúva sa. Ak ho nepoužívaš, zhrdzavie.” Tak či onak je v stave opotrebovania. Záleží však na tom, či bude mať peknú lesklú farbu, ale bude opotrebovaný. Alebo ho pohltí hrdza, a stratí svoj lesk. Ako nám to pripomenulo včerajšie evanjelium, skrze tri dimenzie si ľudský život zachováva svoj lesk, ale aj svoje naplnenie pred Bohom: almužna, pôst, modlitba.

Potom, ako sa Ježiš rozbehol v učení, nie nadarmo príde otázka: Aká má byť tá pravá modlitba? Ježiš hneď predstavuje jej model. Začína výzvou: “Vy sa budete modliť takto…”, ktorej štýl hneď od počiatku je kontraste s tou dovtedajšou. Ježiš v nej upozorňuje, že miesto modliaceho učeníka nie je uprostred ľudí. Učeník stojí pred Bohom Otcom. Zároveň je vyzvaný, aby nemnožil slová a nemyslel si, že ho Boh pre jeho mnohovravnosť vypočuje.

Teda máme pred sebou vzorovú modlitbu, ktorou nám Ježiš nedáva slová na neustále opakovanie. Ňou definuje miesto a postoj modliaceho učeníka. Učeník, ktorý stojí pred Bohom a načúva mu. Oslovuje Boha ako Otca a prijíma všetko, čo táto modlitba obsahuje: synovstvo, kráľovstvo na ustanovenie, rozšírenie harmónie, chlieb, odpustenie hriechov, pokoj srdca, schopnosť čeliť pokušeniu a námahám. Následne svojím malým prínosom realizuje v každodennosti.


Mt 6,7-15: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk