Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu september, 2021

Bez predsudkov k pochopeniu

Obraz
Keď číta nestranný človek dnešný úryvok z evanjelia, musí byť zarazený dynamikou, ktorú prináša - zvlášť to, že v prvom okamihu spravodlivosť a poctivosť farizeja nevedia nájsť spoločnú reč s Ježišovým milosrdenstvom a nezištnosťou. Prináša rozprávanie o tom, že nie je jednoduché vždy pochopiť, ako sa veľký hriech môže pretransformovať v bezhraničnú lásku. Evanjelista Lukáš v tomto rozprávaní predstavuje situáciu, v ktorej je Ježiš pozvaný spravodlivým a poctivým farizejom Šimonom. V jeho prítomnosti sa nájde aj žena, ktorú stolujúci považujú za verejnú hriešnicu. A žena v tomto stave, podľa zmýšľania farizejov, nie je schopná konať v duchu úprimnej lásky. Preto je pohoršením pre všetkých, okrem Ježiša, ktorý ju necháva konať. Ježiš ponúka odpoveď v podobenstve, aby vyviedol prítomných z ich predsudkov. Podobenstvo je o dvoch dlžníkov, ktorým veriteľ odpúšťa ich dlžoby. Obom odpúšťa všetko, napriek tomu jednému viac a druhému menej. A kladie otázku: "Ktorý z nich ho bude mať radše

Dôležitá skutočnosť v chráme

Obraz
Keď navštívime nejaké mesto, v ktorom sme ešte neboli, naše pohľady sa upierajú k prítomným pamiatkam. Či sú to starobylé svetské alebo sakrálne stavby. Určite neobídeme nejaký ten kostol v strede námestia alebo mestskú radnicu. Sú to stavby, ktoré nám pomôžu pochopiť význam a históriu navštíveného mesta. A tak návšteva Košíc sa málokedy zaobíde bez návštevy Košickej katedrály sv. Alžbety, ktorej výročie konsekrácie dnes slávime. Na tento deň nám Cirkev ponúka udalosť, v ktorej Ježiš, potom ako vyženie kupcov a peňazomencov z chrámu, obráti sa s výzvou na prítomných Židov: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.” Ľudsky nezmyselná výzva. Na jej pochopenie, ako pripomína sám evanjelista, učeníci potrebovali prejsť cestou Veľkej noci: "Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli…" Pod krížom, každý úprimne hľadajúci učeník si uvedomil, akou láskou ho miluje Boh. Ježiš sa stáva novým chrámom, kde človek stretáva milujúceho a opúšťajúceho Otca. Ježiš a jeho kr