Chce to osvojenie, vytrvalosť a zápas

Koľkokrát sme počuli alebo čítali Podobenstvo o rozsievačovi? Zároveň sme sa pýtali v srdci, ktorý z tých štyroch typov pôdy je v našom vnútri. Ku ktorému môžeme prirovnať náš život a náš postoj k Božiemu Slovu? Nakoniec sme možno došli k odpovedi, že je v nás z každého trošku. Je tam tvrdosť, ktorá spôsobuje pošliapanie. Sú tam skaly, ktoré zabraňujú zakoreneniu. Sú v nás zarastené zákutia, ktoré neumožňujú rast. Ale je tam i priestor bohatý na prijatie.

Ježiš toto podobenstvo hovorí tak učeníkom ako aj zástupu, ktorý sa tam schádza. Všetci títo sa stávajú pôdou pre Božie Slovo. Rozsievač si nevyberá, rosieva všade. A je predpoklad, že tri štvrtiny neprinesie úrodu. Napriek tomuto jeho poznaniu, rozsieva ďalej. Pretože je tu istá otvorenosť pre Božie Slovo. Majú uši a počúvajú.

Vždy stojíme pred Ježišovou výzvou: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva." Ale, to nestačí, pretože je v nás omnoho viac, ako tá úrodná pôda. Na to, aby toto počuté Slovo prinieslo úrodu, je potrebné osvojenie, vytrvalosť a zápas. Je potrebné odstrániť tú tvrdosť v srdci, aby sme si Božie slovo osvojili. Vytrvalo odstrániť skaly, aby sa Božie slovo zakorenilo. A vysekať zarastené zákutia, aby sa Božie slovo obstálo. A prinieslo úrodu.


Lk 8, 4-15: Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“
Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.
Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.
Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.
Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.
Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.
A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná