Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu október, 2022

Falošná religiozita

Obraz
V Ježišovej pozornosti zostávajú tri rozmery falošnej religiozity . Ježiš na nich upozorňuje nie len farizejov a zákonníkov, ale aj všetkých nás. Ináč riskujeme nespravodlivosť a nelásku. Skúsme si ich priblížiť. Tou prvou je nedostatok rozlišovacej schopnosti . To neumožňuje rozpoznať, čo má byť v centre autentického vzťahu s Bohom a s druhými. A tak u farizejoch je dôležitejšie "dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny" ako "spravodlivosť a Božia láska". Druhým pokušením je pokrytecká okázalosť . Teda vynikať, vyvyšovať sa ... dokonca si aj z Boha robiť zámienku na potvrdenie seba samého. Takéto správanie z nás robí "neoznačené hroby" - vyzeráme živí, vo vnútri sme vlastne mŕtvi. Poslednou, ktorá súvisí s predchádzajúcimi, je pokrytectvo . Ježiš hovorí o "zaťažovaní ľudí bremenami, ktorých ... sa ani jediným prstom nedotkne". Takémuto človeku chýba opravdivé spolucítenie a spravodlivosť. To prorocké slovíčko "beda", vyzýva čít