Z Jánovho ev.

Archív zamyslení nad úryvkami z Evanjelia podľa Jána

Jn 3,16-18: Ja a Boh;
Jn 6,51-58: Eucharistia;
Jn 17,20-26: Modlitba za...;
Jn 20,19-23: Plný život;
Jn 21,15-19: Dať odpoveď;
Jn 21,20-25: Pravý altruizmus;

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Eucharistia

Kríž - dôležitý symbol

Kto som?