Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu marec, 2022

Poslušnosť Božej vôli

Obraz
Už je to rok, čo nás doprevádza Rok rodiny . Ním, nás pápež František chce učiť významu a dôležitosti rodiny nie len ako sociálnej a občianskej inštitúcie, ale aj jej prítomnosť v horizonte dejín spásy . Pretože Ježiš, Druhá Božská osoba, sa rodí do ľudskej rodiny. A tak rodinnosť medzi Jozefom, Máriou a Ježišom predstavujú spôsob vytvárania a prežívania nie len rodiny, ale aj každého spoločenstva. Preto je tu otázka: Ako prežívať túto rodinnosť? Aký je jej najskrytejší a najpodstatnejší základ? Nazaretská rodina, viac ako pokrvenstvo, je postavená poslušnosti voči Božej vôli . Ona je najpodstatnejší prvok, ktorý je základom vytvorenia rodinnosti s Ježišom. Nie voči hocikomu, ale voči Bohu. Avšak, táto poslušnosť nevytvára vzťah len voči Bohu. Prináša nevšednú kvalitu i do ostatných vzťahov, ktoré sa skrížia s ním. Pretože puto poslušnosti voči Božej vôli dá novú a živú príchuť ostatným vzťahom. Odkiaľ prichádza toto požehnanie? Totiž v Božej vôli sa skrýva naše povolanie - vyvoleni

Rozhovor s Bohom

Obraz
Dnešná liturgia slova nás pozýva prostredníctvom slov proroka Izaiáša k zaujímavej skutočnosti: "A príďte, budeme sa pravotiť, hovorí Pán." Možno také archaické slovo, ktoré môžeme zadefinovať ako "diskusia s cieľom vyjasnenia". Boh pozýva svoj ľud k úprimnému rozhovoru, v ktorom môže rozpoznať svoje chyby a nastúpiť na cestu spravodlivosti. K tomu sme pozvaní aj my - novozákonní ľudia. A dnešný úryvok nám môže dať pár základných indikácii. Ide v ňom o tvrdú Ježišovu reč voči zákonníkom a farizejom, ktorí "zasadli na Mojžišovu stolicu" a "hovoria, a nekonajú" podľa toho. A učeníci sú pozvaní, aby tento spôsob nebol pre nich vlastný. Práve naopak, vyzýva ich: "vy všetci ste bratia". To znamená odmietnuť pozície učiteľa či otca a objaviť pozíciu spolupútnika. Nestavať sa do pozície toho, ktorý vedie dialóg; ale toho, ktorý pozýva k dialógu s najvyšším Učiteľom. A v tom rozhovore spolu objaviť cestu, ktorá vedie k naplneniu života viery. M

Dokonalosť kresťana

Obraz
Sekulárny svet od kresťanov neustále očakáva dokonalosť. Aj preto je nám vyčítané, že takto nekonáme. Že zlyhávame. Niekedy máme pocit, že nám nevie prepáčiť to, čo ateistom či inovercom ľavou zadnou prepáči. O akej dokonalosti vlastne hovorí Ježiš a Písmo. Je to evanjelista Lukáš, ktorý prináša odpoveď. Totiž, kde ostatní prinášajú Ježišovu výzvu: "Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec", evanjelista Lukáš prináša Ježišovu výzvu: "Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!" A v Ježišovi a v jeho tajomstve vtelenia, je nám dané poznať to, čo je vlastné Bohu. Zároveň, však, ide o pozvanie, aby sme to žili. A to je pozoruhodná zmena. Totiž, predtým bol človek prijímateľom Božieho milosrdenstva; teraz sa stáva strojcom milosrdenstva pre blížneho. A to je najväčší prejav dokonalosti. Odhaľme, že v prijímaní i v prejavení milosrdenstva je tá najväčšia dokonalosť, ktorú človek môže žiť. A to v duchu hojnosti: "Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natla