Rozhovor s Bohom

Dnešná liturgia slova nás pozýva prostredníctvom slov proroka Izaiáša k zaujímavej skutočnosti: "A príďte, budeme sa pravotiť, hovorí Pán." Možno také archaické slovo, ktoré môžeme zadefinovať ako "diskusia s cieľom vyjasnenia". Boh pozýva svoj ľud k úprimnému rozhovoru, v ktorom môže rozpoznať svoje chyby a nastúpiť na cestu spravodlivosti.

K tomu sme pozvaní aj my - novozákonní ľudia. A dnešný úryvok nám môže dať pár základných indikácii. Ide v ňom o tvrdú Ježišovu reč voči zákonníkom a farizejom, ktorí "zasadli na Mojžišovu stolicu" a "hovoria, a nekonajú" podľa toho. A učeníci sú pozvaní, aby tento spôsob nebol pre nich vlastný.

Práve naopak, vyzýva ich: "vy všetci ste bratia". To znamená odmietnuť pozície učiteľa či otca a objaviť pozíciu spolupútnika. Nestavať sa do pozície toho, ktorý vedie dialóg; ale toho, ktorý pozýva k dialógu s najvyšším Učiteľom. A v tom rozhovore spolu objaviť cestu, ktorá vedie k naplneniu života viery.


Mt 23, 1-12: Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná