Modlitba za...

Považujem modlitbu matky alebo otca za svoje deti za tú najkrajšiu čnosť rodičov. Pre zasvätené osoby, je to modlitba za zverené osoby, spolusestry či spolubratov v komunite. Pre duchovného vo farnosti jeho denná modlitba za farníkov, deti, mladých, rodiny, starších.

V poslednej časti Veľkňazskej modlitby, Ježiš sa modlí i za budúcich učeníkov: "Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe”. Venuje svoju pozornosť budúcim učeníkom, ktorí uveria v neho. Vie, že to budú potrebovať, aby boli: "dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa”.

Sme pozvaní neustále objavovať Kristovu starostlivosť o svojich učeníkov. Tých prítomných i tých budúcich. Teda o spoločenstvo Cirkvi počas svojej stáročnej histórie. Súčasne sme pozvaní uvedomiť si dôležitosť vlastnej modlitby za tých, ktorých stretávame v našich životoch. Spomínam si, ako mi môj duchovný sprievodca ma pozval modliť sa každý deň tri Zdravas Mária za každého: koho som stretol, koho stretávam, a koho stretnem. Nájdime si čas na túto krásnu čnosť…


Jn 17,20-26: Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.
A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.
Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Eucharistia

Kríž - dôležitý symbol

Kto som?