Falošná religiozita

V Ježišovej pozornosti zostávajú tri rozmery falošnej religiozity. Ježiš na nich upozorňuje nie len farizejov a zákonníkov, ale aj všetkých nás. Ináč riskujeme nespravodlivosť a nelásku. Skúsme si ich priblížiť.

Tou prvou je nedostatok rozlišovacej schopnosti. To neumožňuje rozpoznať, čo má byť v centre autentického vzťahu s Bohom a s druhými. A tak u farizejoch je dôležitejšie "dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny" ako "spravodlivosť a Božia láska".

Druhým pokušením je pokrytecká okázalosť. Teda vynikať, vyvyšovať sa ... dokonca si aj z Boha robiť zámienku na potvrdenie seba samého. Takéto správanie z nás robí "neoznačené hroby" - vyzeráme živí, vo vnútri sme vlastne mŕtvi.

Poslednou, ktorá súvisí s predchádzajúcimi, je pokrytectvo. Ježiš hovorí o "zaťažovaní ľudí bremenami, ktorých ... sa ani jediným prstom nedotkne". Takémuto človeku chýba opravdivé spolucítenie a spravodlivosť.

To prorocké slovíčko "beda", vyzýva čítajúceho k jednému: konverzii. Potrebujeme urobiť viac, ako len pochopiť toto slovo. Potrebujeme zmeniť seba, teda nastúpiť na cestu obrátenia. Tak sa stali ľuďmi spravodlivosti a lásky.Lk 11,42-46: Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!
Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach!
Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“
Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“
On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk