Dôležitá skutočnosť v chráme

Keď navštívime nejaké mesto, v ktorom sme ešte neboli, naše pohľady sa upierajú k prítomným pamiatkam. Či sú to starobylé svetské alebo sakrálne stavby. Určite neobídeme nejaký ten kostol v strede námestia alebo mestskú radnicu. Sú to stavby, ktoré nám pomôžu pochopiť význam a históriu navštíveného mesta. A tak návšteva Košíc sa málokedy zaobíde bez návštevy Košickej katedrály sv. Alžbety, ktorej výročie konsekrácie dnes slávime.

Na tento deň nám Cirkev ponúka udalosť, v ktorej Ježiš, potom ako vyženie kupcov a peňazomencov z chrámu, obráti sa s výzvou na prítomných Židov: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.” Ľudsky nezmyselná výzva. Na jej pochopenie, ako pripomína sám evanjelista, učeníci potrebovali prejsť cestou Veľkej noci: "Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli…" Pod krížom, každý úprimne hľadajúci učeník si uvedomil, akou láskou ho miluje Boh. Ježiš sa stáva novým chrámom, kde človek stretáva milujúceho a opúšťajúceho Otca.

Ježiš a jeho kríž sa stávajú miestom, kde človek stretáva Boha. Tam odhaľuje svoju identitu a znovu nadobúda dôstojnosť milovaného stvorenia, ktoré stratil svojim hriechom. A tak, keď navštívime nejaký chrám, uvedomme si, čo je v tom chráme najdôležitejšie. Nanovo vybielené múry vytvárajú atmosféru harmónie, reštaurované obrazy pozdvihujú ducha, množstvo historických artefaktov hovoria o sile dejín - ale najdôležitejšou skutočnosťou v každom chráme je stretnutie človeka s Bohom skrze Ježišovu obetu, ktorá sa sprítomňuje cez slávenie Eucharistie.


Jn 2,13-22: Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. 

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná