Bez predsudkov k pochopeniu

Keď číta nestranný človek dnešný úryvok z evanjelia, musí byť zarazený dynamikou, ktorú prináša - zvlášť to, že v prvom okamihu spravodlivosť a poctivosť farizeja nevedia nájsť spoločnú reč s Ježišovým milosrdenstvom a nezištnosťou. Prináša rozprávanie o tom, že nie je jednoduché vždy pochopiť, ako sa veľký hriech môže pretransformovať v bezhraničnú lásku.

Evanjelista Lukáš v tomto rozprávaní predstavuje situáciu, v ktorej je Ježiš pozvaný spravodlivým a poctivým farizejom Šimonom. V jeho prítomnosti sa nájde aj žena, ktorú stolujúci považujú za verejnú hriešnicu. A žena v tomto stave, podľa zmýšľania farizejov, nie je schopná konať v duchu úprimnej lásky. Preto je pohoršením pre všetkých, okrem Ježiša, ktorý ju necháva konať.

Ježiš ponúka odpoveď v podobenstve, aby vyviedol prítomných z ich predsudkov. Podobenstvo je o dvoch dlžníkov, ktorým veriteľ odpúšťa ich dlžoby. Obom odpúšťa všetko, napriek tomu jednému viac a druhému menej. A kladie otázku: "Ktorý z nich ho bude mať radšej?" Až následne sú farizej Šimon a jeho priatelia schopní vidieť bezhraničnú lásku ženy. Spravodlivý a poctivý farizej, po zanechaní predpojatosti a predsudkov, musí priznať silu logiky milosrdenstva a nezištnosti.


Lk 7,36-50: Ktorýsi farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu.
V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom.
Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: „Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica.“
Ježiš mu vravel: „Šimon, mám ti niečo povedať.“
On odvetil: „Povedz, Učiteľ!“
„Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“
Šimon odpovedal: „Myslím, že ten, ktorému viac odpustil.“
On mu povedal: „Správne usudzuješ.“
Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu?
Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala.
Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy bozkávať.
Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela.
Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“
A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“
Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“
On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk