Múdrosť srdca

Často počúvam vo svojom okolí, že je veľa študovaných ale málo múdrych. Iste, nikto z nás nepoprie fakt, že neexistuje priama úmera medzi poznaním a múdrosťou. Jednoducho, múdrosť je viac ako štúdium, tituly, poznanie. Múdrosť je čnosť, ktorá sa pestuje uvažovaním a realizuje praxou.

V dnešnom úryvku z evanjelia, pozýva Ježiš svojich učeníkov k pestovaniu tejto čnosti. Pracovať na svojom vnútornom poklade, aby sa stali darom pre svoje okolie: "Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa."

Jednoducho, formovať svoje srdce v duchu múdrosti, aby sa učeník nikdy nemusel hanbiť za svoje konanie. Múdre srdce vedie človeka k tomu, aby každý deň hľadal dôvody k rozhodnutiu sa pre dobro a následne spôsoby k jeho realizácie. Nie je to zhoda okolností či obyčajný utilitarizmus, ktoré vedú človeka ku konaniu dobra, ale je to samotné dobro. Je to vyformované ľudské srdce, ktoré vedie človeka ku konaniu podľa čnosti múdrosti.  


Lk 6,43-49: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Čo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ keď nerobíte, čo hovorím?
Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený.
Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná