Modlitba matky

Pred časom prišla ku mne jedna matka a pýtala sa ma: "Čo mám urobiť pre svojho syna? Viem, že je dospelý, ale myslím, že ide nesprávnym smerom." Bola to pre mňa ťažká otázka, pretože som o jej synovi som nič nevedel. V týchto situáciách zvykneme povedať: "Modlite sa za neho!” Znie to povrchne, ale nie je. Modlitba za niekoho znamená spojivko medzi Božou a ľudskou vôľou.

Dnešné evanjelium nám ponúka skvelý príklad. Kanaánska žena prosí za svoju dcéru: "Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch." Je to modlitba, v ktorej vyjadruje dôveru v Božiu pomoc. Ale na druhej strane prejavuje lásku k svojej dcére. Jej život sa pohybuje medzi Božou vôľou a láskou k svojej dcére. V jej modlitbe vidíme dva atribúty: odvahu a trpezlivosť. Odvaha ju oslobodzuje od strachu z Božej vôle, Božieho ticha a Božieho odmietnutia. A jej dcére slobodu od démona. Toto všetko je možné kvôli trpezlivosti vo viere. V trpezlivosti, ktorá umožňuje, aby jej modlitba prenikla k Božiemu srdcu.

A tak trpezlivosť je o tom, ako láska minimalizuje negatívne okolnosti; odvaha je o tom, ako láska maximalizuje pozitívne okolnosti. Trpezlivosť zabráni vzniku problému; odvaha prináša požehnanie. Obe sú dôležitými atribútmi skutočnej a úprimnej modlitby. Ak máme trpezlivosť a odvahu v modlitbe, nachádzame sa medzi Božou vôľou a ľudskou vôľou.


Mt 15, 21-28: Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo.
Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“
No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“
On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“
„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“
Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“
A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk