Maličkosti sa rátajú

Mám rád ľudí, ktorí mi pomáhajú odosobniť sa. Pri nich si uvedomím, že svet sa netočí okolo mňa, ale ja som súčasťou niečoho väčšieho. Vtedy si uvedomím, že niektoré skutočnosti nesmiem prispôsobovať sebe a svojím túžbam, ale seba formovať k realizácii toho, čo je dobré a prirodzené. Bohužiaľ, často títo ľudia sú odpísaní ako zaujatí, nechápajúci dnešnú dobu, stredovekí či dokonca diskriminujúci.

Ježiš je klasik. Ako sme mohli čítať v posledných dňoch (23. a 24. kapitola Matúšovho evanjelia), bezprostredne kritizuje farizejov a zákonníkov, ktorí podľahli subjektivite a svojím dojmom. Následok je ten, že pri prípravách na stretnutie s Bohom, často zabudnú na to podstatné. Ako päť nerozumných panien z podobenstva. Pri chystaní šiat, vlasov, darov, zostala bokom ich najdôležitejšia úloha - vítanie ženícha so zažatými lampami, pretože zabudli na olej.

Boh nám nechce zobrať naše životné radosti a túžby. Avšak nám pripomína, aby sme pri ich prežívaní nezabudli na to podstatné. A bolo by trápne, ak by zanedbané maličkosti z pohľadu časnosti (ako tých pár decí oleja per nemúdre panny), zabránili v prežívaniu nekonečnej radosti vo večnosti. Len preto, že tieto maličkosti ako (denná modlitba, sviatosti, gestá lásky a milosrdenstva) majú nesmiernu hodnotu pre našu večnosť. 

Mt 25,1-13: Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: »Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!« Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: »Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.« Ale múdre odvetili: »Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!« No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: »Pane, Pane, otvor nám!« Ale on im povedal: »Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.« Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná