Odvaha pozvať

Veľmi dobre poznáme skutočnosť, že viera je niečo veľmi osobného. Máme ťažkosti vysvetľovať druhým, ako sa cítime, keď sme veľmi blízko k Bohu. Možno v tomto momente môžeme povedať len tie slová, ktoré Filip povedal Natanaelovi (alebo Bartolomejovi), keď mu priniesol zvesť: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci…”

"Poď a uvidíš”, sú slová pozvania zo strany Filipa, ktoré zdvihli Natanaela z pod figovníka. Pozvanie k stretnutiu a k skúsenosti s nájdeným Mesiášom. Rozmýšľam nad tým, čo vo Filipových slovách prinútilo takého skeptika, ako bol Natanael, s názorom: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?!”, aby sa zdvihol a išiel? Možno to bolo Filipovo nadšenie či jeho radosť?

Akokoľvek, Natanael prijíma pozvanie, aby sa stretol s Ježišom. Po tomto stretnutí sa stáva jeho pravým svedkom a priateľom, ktorý ho nasleduje až po mučenícku smrť. Nasledoval Ježiša a uvidel “otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“. Je tiež našou úlohou pozvať iných ľudí, aby sa stretli s Ježišom, podobne ako Philip. Možno budú budúcimi apoštolmi Ježiša v jeho Cirkvi, podobne ako svätý apoštol Bartolomej.


Jn 1, 45-51: Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“
Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk