Boží dôkaz

Dokazovanie je súčasťou každodenného života. Nestačí len chlapské slovo, očakávame i dôkaz pravosti tvrdenia. Ak ho nedostávame, prichádzajú pochybnosti a overovanie. Otvoríme si aspoň internetový prehliadač a hľadáme na tomto zdroji informácii, či tvrdenie je pravdivé.

Úryvok dnešnej nedele nás vovádza do udalosti, ktorá sa odohráva na Galilejskom jazere. Učeníci majú za úlohu prepraviť sa na druhý breh, aby sa tam stretli s Ježišom. Ten im prichádza v ústrety kráčajúc po vodnej hladine. Napriek jeho ujisťujúcim slovám: "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!", premáha ich strach z možnej mátohy. A Šimon Peter žiada dôkaz: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode."

Viditeľné znamenie Božej prítomnosti, ktoré môže Peter zažiť na vlastnej koži. Napriek tomu nestačí Božia moc. Je potrebná i ľudská spolupráca, ktorá je často hatená strachom, chýbajúcim nadšením či dokonca lenivosťou. V Šimonovom prípade je to strach.  

Je zrejmé, že prítomnosť Boha v živote človeka chce byť diskrétna. Ako to vytušil aj prorok Eliáš, ktorý ho rozpoznal v šume jemného vánku. A iba hlboká viera dokáže rozoznať jeho blízkosť. Aj preto, ako Peter, sme náchylní žiadať viditeľné znamenia: "Pane, ak si to ty, rozkáž..." Aj napriek tento našej slabej viere, Ježiš nenecháva človeka na vážkach a privádza ho k zvolaniu: "Naozaj si Boží Syn!" Nezabúdajme na to.


Mt 14,22-33: Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim.
Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš.
Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“
On povedal: „Poď!“
Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“
Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!