Myšlienky

Naše myšlienky formujú naše skutky, slová alebo rozhodnutia. To, čo nesieme v sebe sa prejavuje v každodennom konaní. Ak rozmýšľame kreatívne nad dobrom, tak sme pripravení konať dobro. Ak naše srdce a myseľ sú zahltené hnevom či pomstou, ono sa to prejaví i v maličnostiach.

Dnešný úryvok nás pozýva k prijatiu perspektívy nasledovania. Ježiš je jasný: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma." Ide o podstatu učeníctva, ktoré spočíva v imitácii majstra, učiteľa. A Ježiš nám ukázal cestu obety. Cestu života pre blížneho, pre Božie kráľovstvo, pre Boha.

Ak náš pohľad spočinie na Kristovi, dokážeme kráčať v jeho šľapajách. A ak nesieme v sebe Boha a jeho milosť, ona sa prejaví v našich postojoch. Preto skúmajme náš pohľad a naše myšlienky. Aby to bol Kristus a jeho slová, ktoré formujú naše priority a udávajú smer nášmu životu.


Mt 16,24-28: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná