Facka pre diabla

Hovorí sa o sv. Filipovi z Neri, že rozdával facky ľuďom s nesprávnymi pohnútkami. Raz dal jednu facku mladíkovi-delikventovi, ktorý bol postrachom jednej časti mesta, so slovami: “Toto nie je pre teba, ale pre diabla v tebe”. Už sa mladík pripravoval vrátiť darované, keď prišla ďalšia facka so slovami: “Toto už nie je pre diabla, ale je pre teba.” Teda prvá facka bola pre diabla, ktorý pokúša. Druhá už pre človeka, ktorý sa necháva uniesť pokušením.

Dnešný úryvok hovorí o Ježišovej facke Petrovi, alebo skôr Diablovi, ktorý ho pokúša. Potom ako Ježiš prvýkrát predpovedá svoje utrpenie, Peter ho berie bokom so slovami: "Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!". Peter hľadá realizáciu svojej predstavy o Božom pôsobení a odmieta tú Božiu cestu. Preto mu Ježiš hovorí: “Choď mi z cesty, satan!”

My kresťania sme povolaní k tomu, aby nás viedla Božia predstava o svete, o ľuďoch či o Bohu. Jednoducho "mať zmysel pre Božie veci". K tomu je potrebné načúvať Bohu a nechať sa inšpirovať jeho slovami. I vtedy, keď hovorí o utrpení a smrti. Realizovať jeho výzvu: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.”


Mt 16, 21-27: Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“
On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná