Ukážkové konanie

Každý z nás iste pozná skúsenosť, ktorá je vyjadrená ľudovým porekadlom: "stúpil mu na otlak". Jednoducho nemáme radi, keď niekto poukazuje na naše chyby a nedokonalosti. Naša reakcia nemusí byť príjemná nám ale hlavne nášmu okoliu.

V dnešnom úryvku Ježiš takto stupuje zákoníkom a farizejom na otlaky. Hovorí im: "navonok sa zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti". Ako Boh, On vidí do srdca farizejom a zákonníkom, preto poukazuje na rozporuplnosť medzi vonkajším správaním a vnútornou motiváciou. Jednota medzi konaním a motiváciou je základom viery.

Ježišov učeník je pozvaný formovať svoje srdce, svoje vnútro, aby ono bolo pohnútkou k "ukážkovému" konaniu. Ako hovorí Písmo na inom mieste: "Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa." Každodenné spytovanie svedomia môže byť takouto pravidelnou formáciou nášho srdca, aby sme následne vynášali na povrch konanie, ktoré je v zhode s kresťanským životným štýlom.


Mt 23,27-32: Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: ‚Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov.‘ A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!“ 

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk