Motivácia k slobode

Ako som naznačil včera, človek síce túži po dokonalosti, predsa je málo tých, ktorí sa snažia tú pravú dosiahnuť. Prijímajú životné možnosti, aby rozvinuli svoje schopnosti, Prečo je tomu tak? Istý človek mi povedal: Lebo nám chýba tá pravá a silná motivácia.

Včerajší príbeh z evanjelia skončil tým, že bohatý mladík, keď počul Ježišové slová, “odišiel smutný, lebo mal veľký majetok”. Dosiahnuť Božie kráľovstvo nebola pre neho dostatočná motivácia. Aj Ježiš zosmutnel a konštatoval: “Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.”

Problém bohatstva, nie je problémom peňaženky, ale srdca. Môžeme byť slobodní, aj keď máme veľa prostriedkov; a môžeme byť ich otrokom a mať len pár drobných vo vrecku našich nohavíc. Nezáleží od množstva, či sme alebo nie zviazaní peniazmi a majetkom. Máme odvahu riskovať svoj čas, energiu i prostridky pre Božie kráľovstvo? Odpoveďou nám môžu byť Ježišové slová, ktorými uzatvára svoje rozprávanie: "A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými."


Mt 19,23-30: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“
Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“
Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.
A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná