Pravá sloboda

Myslím, že každý z nás sa snaží žiť čo najlepšie. Hľadáme spôsoby a prijímame rozhodnutia, ktoré by zlepšili našu situáciu rodiny alebo spoločenského života. Mnohí mi budú oponovať, ale v konkrétnosti to tak nevyzerá. Aj preto máme pocit, že môžeme urobiť niečo viac.

V úryvku dnešného evanjelia čítame, ako istý človek prichádza k Ježišovi a pýta sa ho: "Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?” Touto otázkou sa stáva prototypom dospelého veriaceho. Vo svojom živote dodržiaval Boží zákon, zároveň však cítil, že jeho život nie je naplnený. Čosi mu chýba k plnosti, niečo podstatné.

Ježišova odpoveď je zaujímavá: "Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania." Čo znamená: Ak chceš byť prijatý životom, je nutné dodržiavať prikázania. Inak ťa život vytresce. To však nestačí k dokonalosti. Je potrebné urobiť viac. V tomto je Ježiš jasný: "čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!” Teda zanechaj všetko, čo ťa k tomu životu viaže a nasleduj Krista.


Mt 19,16-22: Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“
On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“
Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná