Manželstvo

Istý mladík príde k svojmu otcovi a spýta sa ho: "Oci, môžeš mi vysvetliť, čo pre teba znamená manželstvo?" Otec mu odpovedá: “Vieš, manželstvo je zlom v živote muža. Pred týmto okamihom, muž prináša svojej priateľke neustále kytice kvetov. Od okamihu svadby, jej prináša už len zeleninu.

V dnešnom úryvku z Matúšovho evanjelia počúvame ako niektorí farizeji skúšajú Ježiša v otázke o manželstve a rozvode. Poznajú odpoveď Mojžišovho zákona, avšak zabúdajú na Boží úmysel s touto inštitúciou. Zabúdajú, aký je zámer jej zakladateľa. Ako to bolo na počiatku, preto im pripomína: "od počiatku to nebolo tak".

Ježiš tak vyzýva farizejov, dav a tiež učeníkov, aby odhalili zmysel a veľkosť manželstva. Nie je to obyčajný kontrakt (právnom slova zmysle) medzi dvoma ľuďmi, ktorí si dohadujú podmienky spoločného nažívania v jednej domácnosti. Ide o zmluvu (biblickom slova zmysle), ktorú neustále budujú. A to nielen povinnosťami (so zeleninou), ale neustálou pozornosťou a láskou (s kvetinami).


Mt 19,3-12: K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“
On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“
Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“
Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“
On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná