Bohu milá obeta

Úryvok z Knihy Genezis vykresľuje jeden z ďalších archetypov , ktoré sú prítomné neustále v dejinách ľudstva.

Eva počala a porodila synov. Toto poukazuje ako Božie požehnanie, napriek ľudskému zlyhaniu, je neustále prítomné v živote človeka. Umožňuje ďalej realizáciu Božej výzvy potom, ako stvoril človeka: "Ploďte a množte sa a naplňte zem!"

Z rozprávania vieme, že Kain je farmár a Ábel je pastier. Klasické rozdelenie úloh, ktoré vytvára priestor harmónie, vzájomného dopĺňania sa a možnosť starostlivosti o Zem. Predsa aj tu pôsobí Zlo, ktoré vytvára atmosféru rivality, nedôvery a nepriateľstva.

Text prináša správu, že: "Pán zhliadol na Ábela ..., ale na Kaina a na jeho obetu nezhliadol." Podľa sv. Ireneja, Ábel obetoval v jednoduchosti a spravodlivosti, kdežto Kain so žiarlivosťou a závisťou voči bratovi. Teda s rozdeleným srdcom.

Ábel nevykonáva jednoduchý obrad. Dáva v ňom seba samého - celého seba. Kdežto, Kain ponúka Bohu náhradnú obetu - obetuje zviera namiesto seba. Takáto obeta, ktorá je náhradou, nie je milá Bohu. A tu, ako hovorí Boh: "hriech číha pri dverách a zachvacuje ťa".

Skúsenosť Kaina a Ábela je skúsenosťou každého človeka. Náhradné obety nikdy neuspokoja obetujúceho a ani samotného Boha, preto musí zomrieť ďalšia obeť: Ábel. Napokon obeťou sa stane aj samotný Kain - obeťou svojej žiarlivosti ale nie obetou Bohu milou.Gn 4,1-15.25: Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala a porodila Kaina a povedala: „Dostala som muža od Pána.“ A opäť porodila – jeho brata Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník.
Po istom čase priniesol Kain Pánovi obetu z poľných plodín. Aj Ábel obetoval z prvotín svojho stáda, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila.
Pán mu povedal: „Prečo sa hneváš a prečo mračíš tvár? Nemal by si zdvihnúť hlavu, ak robíš dobre? Ale ak zle robíš, hriech číha pri dverách a zachvacuje ťa jeho žiadostivosť, lenže ty ju máš ovládať.“
Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Poď, vyjdeme si von!“ A keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.
Tu Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“
On odvetil: „Neviem. Čo som ja strážca svojho brata?“
Pán mu povedal: „Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš prekliaty a ďaleko od zeme, ktorá otvorila ústa, aby vypila krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď ju budeš obrábať, už ti neprinesie úrodu. Budeš nespokojný a budeš sa túlať po zemi.“
Kain povedal Pánovi: „Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš zo zeme a budem sa skrývať pred tebou; budem nespokojný, túlať sa budem po zemi a kto ma stretne, zabije ma.“
Ale Pán mu povedal: „Nie, to sa nestane. Lebo každý, kto by zabil Kaina, sedemnásobnú pomstu ponesie.“ A Pán Kaina označil, aby ho nik nezabil, keď ho stretne.
Adam opäť poznal svoju ženu, ona porodila syna a dala mu meno Set, lebo povedala: „Boh mi dal iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná