Poslušnosť Božej vôli

Už je to rok, čo nás doprevádza Rok rodiny. Ním, nás pápež František chce učiť významu a dôležitosti rodiny nie len ako sociálnej a občianskej inštitúcie, ale aj jej prítomnosť v horizonte dejín spásy. Pretože Ježiš, Druhá Božská osoba, sa rodí do ľudskej rodiny. A tak rodinnosť medzi Jozefom, Máriou a Ježišom predstavujú spôsob vytvárania a prežívania nie len rodiny, ale aj každého spoločenstva.

Preto je tu otázka: Ako prežívať túto rodinnosť? Aký je jej najskrytejší a najpodstatnejší základ? Nazaretská rodina, viac ako pokrvenstvo, je postavená poslušnosti voči Božej vôli. Ona je najpodstatnejší prvok, ktorý je základom vytvorenia rodinnosti s Ježišom. Nie voči hocikomu, ale voči Bohu. Avšak, táto poslušnosť nevytvára vzťah len voči Bohu. Prináša nevšednú kvalitu i do ostatných vzťahov, ktoré sa skrížia s ním. Pretože puto poslušnosti voči Božej vôli dá novú a živú príchuť ostatným vzťahom.

Odkiaľ prichádza toto požehnanie? Totiž v Božej vôli sa skrýva naše povolanie - vyvolenie: "Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás..." Teda v prvom rade si musíme uvedomiť, že sme vyvolení a milovaní. Teda nekonáme podľa Božej vôli, aby sme sa Bohu zapáčili; ale preto, že sme ním milovaní. Teda konať tak, aby sa navonok prejavila Božia láska v nás.

A to je tajomstvo každej rodiny - uvedomovať si, zachovávať v sebe a nechať prejaviť túto Božiu lásku v našom srdci. Vytráca sa? Objav cesty, aby si ju v sebe obnovil - pretože vedomie, že si milovaný ťa vedie k tomu, aby si milovať iných. A to je základom každej rodiny, každého vzťahu.Mt 1,17-24: S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná