Dokonalosť kresťana

Sekulárny svet od kresťanov neustále očakáva dokonalosť. Aj preto je nám vyčítané, že takto nekonáme. Že zlyhávame. Niekedy máme pocit, že nám nevie prepáčiť to, čo ateistom či inovercom ľavou zadnou prepáči. O akej dokonalosti vlastne hovorí Ježiš a Písmo.

Je to evanjelista Lukáš, ktorý prináša odpoveď. Totiž, kde ostatní prinášajú Ježišovu výzvu: "Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec", evanjelista Lukáš prináša Ježišovu výzvu: "Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!"

A v Ježišovi a v jeho tajomstve vtelenia, je nám dané poznať to, čo je vlastné Bohu. Zároveň, však, ide o pozvanie, aby sme to žili. A to je pozoruhodná zmena. Totiž, predtým bol človek prijímateľom Božieho milosrdenstva; teraz sa stáva strojcom milosrdenstva pre blížneho. A to je najväčší prejav dokonalosti.

Odhaľme, že v prijímaní i v prejavení milosrdenstva je tá najväčšia dokonalosť, ktorú človek môže žiť. A to v duchu hojnosti: "Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona."


Lk 6,36-38: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!
Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.
Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk