Pravda nás vyslobodzuje

Ježiš sa približuje k Jerichu. A na tejto ceste prechádza popri akomsi slepcovi, ktorý žobre. Počujúc, že prechádza Ježiš, pozdvihuje hlas: "Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" Slepcovi chýba nie len zrak, ale chýba mu možnosť rozvíjať autentickú komunikáciu, ktorá nie je len zhluk zvukov, ale i vypočutých slov, gest, mimiky, objatí.

Jeho stav slepoty ho vylučoval zo sociálneho života. Sedel na kraji cesty, mimo mesta, kričiac na okolo prechádzajúceho. A tu prichádza vytúžené stretnutie, ktoré mení jeho stav. Vtedy, keď vyslovuje túžbu po spáse: "Pane, aby som videl!" Vie dobre pomenovať svoj stav a pravú potrebu. Od toho momentu mení sa všetko v jeho živote. Od toho momentu nasleduje, počúva a velebí.

Táto udalosť nám hovorí mnoho. Prichádzajúceho Pána môžeme stretnúť kdekoľvek. To, čo je dôležité, aby sme vedeli načúvať Jeho krokom a túžiť po stretnutí s Ním. Zároveň vedeli rozpoznať svoju situáciu a pomenovať ju vo svojej modlitbe. Ak chýba, žiadame skutočnosti, ktoré nás nepozdvihnú z miesta, aby sme nasledovali Pána a velebili Boha. Naopak, Pravda nás vyslobodzuje.Lk 18,35-43: Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“
Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.
Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“
On odpovedal: „Pane, aby som videl.“
A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“
A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná