Krása naplnenia

Pri pandémii sa u niektorých zbožných ľuďoch začína skloňovať termín "trest Boží" či blížiaci sa "koniec sveta". Neustále sa vyťahuje kniha Zjavenia sv. Jána či apokalyptická vízia konca sveta. A dnešný úryvok vyzýva jasne učeníkov, aby práve týchto odmietli: "Nechoďte nikde, nebežte za nimi!"

Vo verejnom pôsobení Ježiš neustále hovoril o "blízkosti Božieho kráľovstva". Čo vyvolalo u farizejoch otázku, kedy príde Božie kráľovstvo. Ježišova odpoveď je jasná: "Božie kráľovstvo je medzi vami." To, čo títo farizeji nevedia rozpoznať a nechcú prijať. Božie kráľovstvo je tam, kde je prítomný Boh. A Boh - Ježiš Kristus stojí pred nimi.

Koľkých záujemcov je vo svete, ktorí by chceli poznať "kalendár" Božieho kráľovstva. V dejinách ľudstva boli i budú hľadači výnimočných udalostí, v ktorých vidia jeho stopy. Akokoľvek je otázka farizejov provokačná, musíme priznať pozitívum ich záujmu. Totiž, v nej sa skrýva úprimná túžba po tom, aby boli pripravení na ten deň.

Takáto túžba však chýba v dnešnom hľadaní, v ktorej jasne prevláda radikálna beznádej a strach z dejín. Strach z konca, z katastrofickej udalosti. Málokto objavuje v týchto znameniach zrnká dobra a krásy, ktoré vedú ľudstvo k svojmu naplneniu. Inými slovami, dnešný človek už nevie viac prijať činnú prítomnosť Božieho kráľovstva. Preto takáto aktuálnosť Ježišových slov.Lk 17,20-25: Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“
A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.
Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk