Uznanie v Božích očiach

Všetci hľadáme naplnenie našich túžob a záujmov. Ich cieľom je prežívanie radosti z úspechu. Teda k momentu, kedy získame uznanie zo strany druhých či navýšenie prestíže vlastnej osoby. Niekedy sú egoistické inokedy altruistické. Máme radi - svojím spôsobom sú aj potrebné - tieto uznania.

Dnešný nedeľný úryvok nám dáva odpoveď na otázku: Ako získať uznanie v Božích očiach? Táto odpoveď prichádza po žiadosti Zebedejových synov, ktorou sa obracajú na Ježiša: "Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." Túžia po miestach, po ktorých by mal túžiť každý učeník. Avšak ešte im chýba, ako to vyjadruje Ježiš vo svojom tvrdení: "Neviete, čo žiadate.", poznanie cesty k dosiahnutiu.

Miesta v Božom kráľovstve nám pripravuje sám Boh - tie po jeho pravici či ľavici. Tie sú pripravené pre tých, ktorí dokážu uchopiť rôzne životné príležitosti, aby ponúkli to, čím sú a to, čo majú. A to tým, že prinášajú tomuto svetu trochu živej lásky. Teda tým, ktorí sa pripodobňujú Synovi človeka - Ježišovi Kristovi - , ktorý "neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých". Povolanie k službe sme dostali a kráčanie po tejto ceste nás privedie k obsadeniu tých miest, ktoré nám pripravil Boh.


Mk 10,35-45: K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“
On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“
Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“
Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“
Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk