Rozdelenie pre život

V dnešnej "názorovej dobe" si vieme veľmi dobre predstaviť, čo to znamená rozdelenie. Dokonca i v tom najužšom spoločenstve, ktoré nazývame rodina. Vieme sa rozhádať a povadiť na veciach, ktoré s našou rodinou ani nesúvisia, len preto, že máme názor. Podotýkam, že nie všetko, čo vyjde z ľudských úst je názor.

Dnešné evanjelium tiež hovorí o rozdelení. Ježiš prináša práve túto skúsenosť, ktorá je overená v dejinách. Tu však nejde o obyčajný názor. Ide o posolstvo nádeje a života, ktoré Pán chce zasiať do srdca človeka. A to páli staré, aby mohol vyrásť nový život. Toto je skúsenosť viery od prorokov až po dnešných svätcov.

Ide o skúsenosť prichádzajúceho Boha, ktorý potom, čo provokuje sterilitu súčasného života, provokuje k novému životu. A to prináša rozdelenie - pretože život je dynamický. A takýto život ponúka Boh. Chce živého človeka. A živý človek, oslovený Bohom, rozpoznáva veci prichádzajúce a včleňuje ich do svojej minulosti tým, že s odvahou sa pasuje s prítomnými výzvami.Lk 12,49-53: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!
Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!