Miesta pre službu

Koľkokrát sme dostali zdvorilostné pozvanie ku niekomu, ku ktorému sa nám naozaj nechcelo ísť. Začali sme hľadať možnosti, ako sa dôstojne "vyzuť" z tejto návštevy. Výhovoriek sa vždy dosť nájde. A možno sme prepásli dobrú príležitosť nadviazať čo i len zdvorilostný kontakt.

Ježiš neodmieta pozvanie od istého farizeja. Iste, musel rátať s prítomnou skupinkou viacerých jemu podobných predstaviteľov skupiny, do ktorej patril. Jej charakteristickou vlastnosťou bola prílišná pozornosť na vonkajšie prejavy. Radi kriticky pozorovali druhých ľudí. Tak to robia i voči Ježišovi. Tentoraz sledujú, ktoré miesto si vyberie.

Podobné posudzovanie nie je zriedkavé aj v našom slovenskom prostredí a v našich salónoch. Ježiš pozýva k zaujatiu miest, ktoré majú svoje špecifikum - sú vyhradené pre posledných. Sú vyhradené pre tých, ktorí slúžia. Veď aj gazdiná pri stolovaní povie: "Tu si sadnem ja, aby som bola bližšie ku kuchyni."

Skúsme objaviť tieto miesta - v našich rodinách či v našich spoločenstvách. Miesta vyhradené pre tých, ktorí slúžia. Málokedy sa stane, žeby v istom okamihu naše meno nezaznelo s prejavom vďaky a obdivu za danú službu. Kedy sa ti "ti dostane pocty pred všetkými".Lk 14,1.7-11: V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.
Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto.
Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk