Byť svedkom

Dnešný svet je plný kontradikcií a dvojznačností. To vyvoláva mnohé komplikácie tak v prostredí vzťahov ako aj v tom duchovnom prežívaní. A tak naplniť úlohu zodpovedného človeka či úlohu Kristovho svedka sa stáva ťažkým orieškom. Pretože, konať podľa evanjeliovej logiky prináša voľby, ktoré dnešný svet nepovažuje za normálne.

Úryvok z evanjelia nás privádza k prijatiu jedného zo základných princípov, ktorý umožní kresťanovi stať sa pravým svedkom Ježiša Krista. Ten svojich učeníkov vyzýva: "nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť..." Vyzýva ich k vnútornej slobode a vytváraní priestoru pre Ducha Svätého.

Takéto svedectvo ide za obyčajnú obhajobu. Nenecháva sa opantať strachom či obavami, pričom vytvorí priestor pre vnútornú slobodu a kreativitu, ktoré hľadia do podstaty svedectva. Hľadia za prvotný záujem a do hĺbky. Otvárajú sa Božiemu Duchu v počúvaní, aby jeho prítomnosť vydala to najlepšie svedectvo pre tento svet. A takýchto svedkov potrebuje tento svet.


Lk 12,8-12: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!