Byť pripravený

Byť pripravený je predpokladom úspechu. Preto trénujeme, preto sa cvičíme, aby v pravom okamihu prijali či odmietli výzvu, ktorú nám život prinesie. Záhaľčivý a nerozhodný človek nevyužije tieto možnosti. Rozhodný a pripravený vie prijať výzvy a využiť ich k dobru vlastnému i spoločnosti.

V dnešnom úryvku Ježiš vyzýva učeníkov: "buďte pripravení..." Pripravenosť na príchod samého Syna človeka - t.j. Ježiša, ktorý prichádza. Chce dať človeku príležitosť. A to nie hocijakú, ale: "ustanoviť ho nad všetkým, čo má". Predpokladom tejto pripravenosti je konať ako "verný a múdry správca".

Ježiš tak pripomína učeníkom i nám všetkým, že existuje jediný spôsob ako udržať v sebe život. A to, zostať verný a kreatívny vo svojom povolaní. Kedy žiadna udalosť, ktorú život prinesie, nás neprekvapí. Práve naopak, vieme ich uchopiť ako možnosť ešte lepšie realizovať toto naše povolanie.


Lk 12,39-48: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk