Božie Slovo je dar pre všetkých

Dnešný úryvok z evanjelia je veľmi silný. Čítajúceho kresťana rýchlo zarazí Ježišov bleskový útok na vtedajších predstaviteľom Židovského národa. Ide o Ježišovu reakciu zoči-voči duchovnému svetu súkmeňovcov, ktorý následne definuje víziu sveta.

V strede jeho pozornosti je poznanie, ktoré vyjadruje slovami: "Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili." Teda privlastniť si Boží dar, ktorý je daný všetkým. Je to dar Božieho Slova. Tento dar si sprivatizovala skupina farizejov a zákonníkov.

Neustále existuje pokušenie v tých, ktorí sú povolaní interpretovať Božie Slovo. Namiesto toho, aby otvorili cestu poznania Božieho Slova, zneužívajú ho, aby ovládali a gniavili svedomie iných. Vytvárajú tak náboženstvo, ktoré neoslobodzuje ľudské srdce, ale ho utláča. Preto jeho silné výčitky, ktoré pozývajú k vyvarovania sa podobnému pokušeniu. Uvedomiť si, že Božie Slovo je darom, ktoré oslobodzuje človeka.


Lk 11,47-54: Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“ Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk