Viac ako chcieť

Keď sa rozhodneme pre nejaký dôležitý krok, predchádza tomu plánovanie a hodnotenie. Sme postavení zoči-voči mnohým pre a proti. Po tomto, viac či menej dostatočnom čase, príde ten prvý krok, z ktorého už nie je cesta späť. Tá by bola cestou sklamania, straty času či zlyhania. Preto zodpovedný človek sa dostatočne pozastavuje nad nutnými nástrojmi, ktoré mu pomôžu dosiahnuť plánovaný cieľ.

Dnešné evanjelium nám prináša správu, ktorá poukazuje na dôležitosť rozhodnutia v živote viery. Ježiš pozval Petra pri ich prvom stretnutí k tomu, aby sa stal opravdivým rybárom ľudí. Potom, ako Peter necíti Ježišovu prítomnosť vracia sa naspäť k pôvodnej činnosti: “Idem loviť ryby.” A k nemu sa pridávajú i ostatní apoštoli. Čo chýbalo apoštolom, aby pokračovali v diele, ktoré započali v rozhodnutí nasledovať Krista a stať sa rybármi ľudí?

Preto, aby dielo spásy našlo svoje naplnenie v dejinách ľudstva nestačí malá skupinka apoštolov na čele s Petrom. I keď sa rozhodnú rybárčiť, sieť zostáva prázdna. Sú potrebné dva ďalšie “nástroje”: Kristova prítomnosť a jeho vždy živé Slovo. Teda Ježiš Kristus, Slovo živené Duchom Svätým a zbor Apoštolov musia kráča pospolu, aby sa naplnilo misijné poslanie Kristovej Cirkvi. Evanjeliá, ale i dejiny Cirkvi, poukazujú na túto skutočnosť. Nechajme Zmŕtvychvstalého Krista a jeho Slovo, aby neustále sýtili našu myseľ a srdce.


Jn 21,1-14: Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“
Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“
Odpovedali mu: „Nemáme.“
On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.
Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty nebol totiž oblečený a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.
Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.
Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.
To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk