Poctivosť v hľadaní

Victimæ Paschali Laudes, teda vo Veľkonočnej sekvencii, spievame: "Súboj divný viedli spolu - život i smrť ukrutná". Nie je to len duel medzi životom a smrťou, totiž, podobných duelov v prežívaní Veľkonočného tajomstva je viacero. Pohybujeme sa medzi vierou a neverou, medzi pravým a klamným svedectvom, medzi vernosťou a nevernosťou. Je to práve evanjelista Matúš, ktorý to neustále vo svojom rozprávaní pripomína.

Dnešný úryvok je o dueli medzi pravým a falošným svedectvom. Na jednej strane sú to ženy, ktoré po stretnutí so Zmŕtvychvstalým bežia "
to oznámiť jeho učeníkom". Na druhej strane je tu šírenie hoaxu zo strany veľkňazov a starších: "Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘" Tí druhí majú výhodu času i autority. Sú prví, ktorí sú informovaní o prázdnom hrobe. A sú považovaní za tých, ktorým patrí pravda. Napriek tomu, volia si klamstvo.

Veľkonočné tajomstvo bude vzbudzovať ešte veľa súbojov - aj ten medzi pravým a falošným svedectvom. Predsa sa môžeme pýtať: Čo priviedlo ženy a učeníkov, aby uverili? A čo, naopak, viedlo veľkňazov i vojakov k odmietnutiu uveriť v Ježišovom zmŕtvychvstanie? Mnohé sú odpovede, ale tá prvotná je jednoduchá skutočnosť. Veľmi ľudská - úprimnosť. Pretože poctivosť a úprimnosť v hľadaní otvára priestor Božiemu zjaveniu a ľudskej viere. A tie dávajú možnosť správne pochopiť to, čo sa reálne udialo. Čo zvíťazí v tom našom boji? 


Mt 28,8-15: Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“
Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.
Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“
Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“
Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!