Hľadanie životnej cesty

Asi každému z nás sa stane, že hľadáme nejakú vec. Sami sme zabudli, kde sme ju odložili. Poprípade, iný ju skryl či preložil, pre nás, na neznáme miesto. Chodíme z jednej miestnosti do druhej, prekladáte jednu vec za druhou, aby sme našli tú potrebnú, ale zapatrošenú vec. A Bože chráň, aby nás vtedy niekto vyrušil "blbými" otázkami, pretože si to odnesie. Naopak, indície či pomoc k jej nájdeniu sú stále vítané.

Úryvok z Jánovho evanjelia, na dnešné Veľkonočné ráno, tiež hovorí o hľadaní. Mária Magdaléna a iná Mária hľadajú Ježiša, o ktorom im Pánov anjel hovorí: "hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“ Radosťou sa napĺňajú ich srdcia, keď dostanú informáciu, kde ho hľadať. Dokonca "Ježiš im išiel v ústrety a oslovuje ich: „Pozdravujem vás!“ Radosť sa ešte viac zväčšuje. Prečo? Totiž tieto dve ženy hľadajú čosi viac ako len jednotlivca.

Sú obrazom každého hľadajúceho človeka. Moment, kedy človek stratil jasnosť v životnom cieli. Nie len učeníci, ale i farizeji s herodiánmi spoznávajú, že Ježiš je „Učiteľ,“ pričom dodávajú: "vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste.“ Ježiš ukazuje cestu, ktorá vedie k Otcovi a tým dáva zmysel ľudskému životu. Teraz im chýba tento ukazovateľ. Preto toto hľadanie, spojené so sklamaním, smútkom či strachom. Kristus ich nenecháva bez pomoci - zjavuje sa im. Oni, tak ako každý človek, v stretnutí so zmŕtvychvstalým Ježišom nachádzajú tú najdôležitejšiu vec - životnú cestu.


Jn 20,1-9: Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.
Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to.“
Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.
A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk