Dôkazy

Dokazovanie a potvrdzovanie sa stali súčasťou každodennosti. V kultúre neustálych zmien a posunov, nikto sa nebude čudovať, keď takáto požiadavka vyjde od človeka alebo skupiny ľudí. Jednoducho očakávame, že bude predložený dôkaz pravdivosti alebo dôveryhodnosti tej-danej požiadavky. Pre takýto spôsob uvažovania, sa zdajú Ježišove slová, z dnešného evanjelia, prinajmenšom zvláštne a nepochopiteľné. 

K Ježišovi prichádzajú zástupy. Mnohí z nich, aby videli znamenia jeho moci, ktoré potvrdzujú jeho identitu. Ježiš odpovedá tvrdými slova: “Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane…” Následne dodáva: “iba ak znamenie Jonášovo…” Teda znamenie obrátenia celého mesta Ninive. Obraz toho, čo spôsobí prijatá Božia výzva k obráteniu.

Máme pred sebou dve výzvy. Na jednej strane stojíme pre otázkou: Aké sú naše očakávania voči Božej moci a čo je v pozadí týchto očakávaní? Teda skúmaním toho, čo očakávame od Božej moci. A druhá spočíva v pozornom vnímaní Božej moci, ktorá už pôsobí okolo nás. Ona je najväčším znamením Božej prítomnosti. To sú najsilnejšie dôkazy, ktoré Boh ponúka pre každého z nás.


Lk 11,29-32: Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť a tu je niekto väčší ako Šalamún.
Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!