Byť činný

Máme radi činných ľudí. Ich odvahu vykročiť a dať sa do činnosti. Ak sme tiež zažili radosť z činnosti a aktívnosti na vlastnej koži, vieme veľmi dobre, ako s angažovanosťou rastie aj apetít po úspechu. Predsa len, múdry človek sa zameriava práve na ten proces rastu a dosahovania drobných cieľom. Má radosť z každého urobeného kroku. Výsledok poteší, ale dôležitejší je priebeh. 

V dnešnom úryvku počúvame, ako sa Ježiš dáva do činnosti. Zo synagógy, kde učí a uzdravuje, smeruje do Petrovho domu. Tam pristupuje k lôžku a uzdravuje Šimonovu testinú. Následne mnohých, ktorých mu prinášajú k nohám. Evanjelista Marek nám takto poskytuje popis "dňa v Ježišom živote".

Ježišova činnosť smeruje k jedinému cieľu - ohlásiť Božiu blízkosť a umožniť človeku, aby vykročil a spolupracoval na nej. Choroba - či tá telesná alebo duchovná - nám v tom zabraňuje. Ježišova zázračná moc, tak ako živote Šimonovej testinej, nám umožňuje povstať a slúžiť. Byť činní. Mať radosť z každého urobeného životného kroku.


Mk 1,29-39: Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná