Božia spravodlivosť

Bázeň pred Bohom sa u kresťana rodí z osobnej skúsenosti s Božím darom odpustenia. Teda z poznania na vlastnej koži, ako sa prejavuje jeho láska a dôvera voči hriešnikovi. A Boh nás pozýva k spolupráci na tomto jeho diele. Vyzýva k “väčšej spravodlivosti", ako je "spravodlivosť zákonníkov a farizejov”. Spravodlivosť, ktorá umožňuje učeníkovi vstúpiť do Nebeského kráľovstva, pretože ona v ňom obnovuje Boží obraz.

Ježiš tak nezostáva pri Starozákonnom negatívnom imperatíve (nezabiješ! nezosmilníš! nepokradneš! …), ale prechádza k pozitívnej výzve, ktorá je dôležitá pre každodenné obrátenie: "Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom…” Pretože najkrajší dar, ktorý sa Bohu páči, je ľudské obrátenie.

Takže, aká je tá “väčšia spravodlivosť”, ktorú očakáva Boh? Spravodlivosť, ktorá vie prekonať samu seba. Ide o putovanie v Božej milosti, v ktorej učeník prechádza z negatívneho imperatívu (nezabiješ) k tomu pozitívnemu (zmier sa). Teda tá, ktorá nás vedie k poznaniu, že nestačí sa zriecť zlého, je potrebné budovať dobro. Ako Boh, ktorý koná všetko dobré a krásne.


Mt 5,20-26: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd.
No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.
Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.
Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk