Zdroj odvahy

Kedykoľvek sa Európa začne zamýšľať nad vlastným projektom, vyjde na povrch klasická otázka: Na akých základoch (hodnotách) chceme stavať tento projekt? Aj preto si kresťania uvedomujú, aká aktuálna je Kristova výzva z dnešného evanjeliového úryvku: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." Učeníci sú pozvaní hlásať, vysvetľovať, nazerať na prítomnosť pod zorným uhlom Veľkej noci. Teda, poukázať a pozvať k novému spôsobu života.

Toto pozvanie, totiž, prichádza po zvláštnom “odmietnutí". Šestnásta kapitola Markovho evanjelia začína s podobným pozvaním, ktoré je adresované ženám pri prázdnom hrobe: "choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi”, ale ony: "nepovedali nikomu nič, lebo sa báli”. Podobný postoj a strach zaujali samotní učeníci, ktorým Ježiš: vyčítal neveru a tvrdosť srdca” (porov. Mk 16,7.14).

Iba po osobnom stretnutí a skúsenosti so vzkrieseným Ježišom, učeníci sú schopní bez strachu ohlasovať, že Ježiš je živí. Teda, naplniť úlohu Kristovho učeníka: ohlásiť radostné posolstvo evanjelia. Až po stretnutí s Kristom, "keď sedeli pri stole”, sú učeníci schopní evanjelizovať. Stretnutie okolo Eucharistického stola a Stola Božieho slova dáva učeníkovi silu naplniť Ježišovo pozvanie. Spomeňme si vždy, keď plánujeme, kde je prameň skutočnej odvahy k budovaniu nového života.


Mk 16,15-20: Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná